Митрофанова Ирина Николаевна

Квалификация
5 Дан по Шорин-рю Сэйбукан Каратэ
30%
4 Дан по Окинава Джинбукан Кобудо
30%
Биография
Биография